Om oss

Damekoret Tonetreff er et kor som består av en gjeng med sangglade kvinner. Korets vikigste formål er å fremme sangglede og sangerglede. Vi mener at sangglede er det samme som trivsel og god mental helse.

Damekoret Tonetreff mars 2019

Koret vårt er kanskje ikke verdens største – vi er i underkant av 20 medlemmer akkurat nå, men vi satser heller på kvalitet fremfor kvantitet, og det gir øvelsene og konsertene våre en meningsfyllt dybde. Korets vikigste formål er å fremme sangglede og sangerglede i forhold til oss korsangere, samt å spre god korsang til vårt publikum. Vi mener at sangglede og musikkglede er det samme som trivsel og god mental helse, både for sangere og publikum.

ØVELSER OG SEMINARER

Seminar med Linda Grønhaug

Koret vårt har en øvelse pr. uke i skolehalvåret (to timer), samt et seminar i halvåret. Øvelsene er preget av jovialitet og godt sosialt samhold, samtidig som som de også er preget av dyp konsentrasjon i forhold til sangteknikken, dyp innlevelse i det musikalske og stor iver i forhold til musikkformidlingen – alt under ledelse av vår kyndige og inspirerende dirigent.

Det er ikke alltid like greit å lære latinen…

Våre egne seminarer ledes som regel av dirigenten vår, men vi deltar også på seminarer sammen med andre kor hvor vi får oppleve andre instruktører som Linda Grønhaug, Øystein Feevang og Tiril Pharo.

KONSERTER

Vi har gjerne felleskonserter med andre kor, og – av og til – med et eller annet orkester. Vi har blant annet hatt et par konserter med Sporveismusikken.

Julekonsert med Grorud Mannskor og Christiania Damekor

Vi pleier også å ha noen felles konserter med de andre korene i Oslo Arbeidersangerforbund, spesielt i forbindelse med 1. mai (her skal det understrekes at koret ikke har en politisk profil, og det å delta med arbeidersanger på 1. mai er helt frivillig).

Felleskoret OASF 1. mai 2017

REPERTOARET

Repertoaret vårt er meget variert og burde tilfredsstille de aller fleste. Pr. dags dato synger vi Händel, Beatles, Abba, folkemusikk og julesanger, i tillegg til mye annet.

KORTURER OG STEVNER

I tillegg til å dyrke sanggleden – i et hyggelig, inspirerende og sosialt felleskap på øvelsene – så reiser vi også gjerne på kortur og vi reiser gjerne til korfestivaler og stevner hvor vi opptrer på konserter. Dette kommer i tillegg til våre egne konserter hjemme naturligvis.

Mottagelse i Oslo Rådhus i anledning NASOM-stevnet 2017

DIRIGENTEN

Dirigenten vår heter Tage Tysland. Han er utdannet ved Norges Musikkhøyskole.