Historikk

Syng, naar du alene gaar!

Syng, naar flere skal sammen bindes!

Uten sang er ingen vaar,

og i sang den siden mindes.

”I oktober 1909 fremsatte et medlem av Grünerløkkens kvinneforening forslag om å stifte en sangforening innen arbeiderpartiets Kvinneforeninger. Sangforeningens formål var å søke å vekke arbeiderkvinnenes interesse for og forståelsen av sangens store betydning for arbeiderklassens frigjørelse, samt å assistere ved agitasjonsmøter, fester og lignende.”

Fra Arbeiderpartiets kvinnekor, Beretning om foreningens virksomhet 1910 – 1935

13.januar 1910 møtte 24 kvinner opp i Kristiania Arbeidersamfund til første øvelse under ledelse av dirigent lærer Johan Hansen. Sangforeningen fant raskt sitt motto i Bjørnstjerne Bjørnsons dikt ”Sang naar du alene gaar”. Kontingenten ble satt til 30 øre pr. mnd.

Sangforeningen ble raskt meget populær innen partiet og opptrådte på fester og møter med stort bifall.

Bilde: Arbeiderpartiets kvinnesangforening, 1910

Ja, slik starter historien om det som nå er Damekoret Tonetreff. Koret har opp gjennom tidene hatt forskjellige navn, blant annet kan nevnes at i 1921 skifter koret navn til Arbeiderpartienes kvinnesangforening pga den politiske situasjonen i Arbeiderpartiet. I 1927 bytter koret igjen navn til Arbeiderpartiets Kvinnekor. Under krigen ble koret forbudt av tyskerne fordi koret reelt tilhørte arbeiderpartiet, men under navnet ”Kvinnekoret Samhold” fortsatte koret med opptil 90 medlemmer i disse 5 årene. Ved 50 års jubileet i 1959 har koret 50 medlemmer. Jubileet feires med konsert i Universitetets aula.

Fra 1993 har koret hatt sitt nåværende navn, Damekoret Tonetreff. Mye har skjedd i løpet av korets 100 år lange historie, og dette kan du lese mer om i vår  jubileumsberetning;

Damekoret Tonetreff’s jubileumsberetning